Ylinen, S., H. Valokivi, S. Rissanen, ja L. Kalliomaa-Puha. ”Itsemurhariskissä Olevan ikäihmisen Kanssa työskentelyssä Vaaditut Taidot sosiaalityössä – Katsaus kansainväliseen Tutkimukseen : - Kirjallisuuskatsaus ”. Gerontologia, Vsk. 33, nro 4, joulukuuta 2019, ss. 155-70, doi:10.23989/gerontologia.84416.