Ylinen, Satu, Heli Valokivi, Sari Rissanen, ja Laura Kalliomaa-Puha. ”Itsemurhariskissä Olevan ikäihmisen Kanssa työskentelyssä Vaaditut Taidot sosiaalityössä – Katsaus kansainväliseen Tutkimukseen : - Kirjallisuuskatsaus ”. Gerontologia 33, no. 4 (joulukuuta 4, 2019): 155-170. Viitattu tammikuuta 20, 2021. https://journal.fi/gerontologia/article/view/84416.