1.
Aaltonen M, Pulkki J, Teräväinen P, Forma L. Ikääntyneiden kokemukset hoivan ja avun saamisesta koronapandemian aikana . gerontologia [Internet]. 10. joulukuuta 2021 [viitattu 20. tammikuuta 2022];35(4):326-41. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/107721