1.
Heinonen T, Lindfors P, Nygård C-H. Etäkotihoitotyön sisältö ja kuormittavuus sekä mahdollisuudet työurien pidentäjänä. gerontologia [Internet]. 10. kesäkuuta 2022 [viitattu 16. kesäkuuta 2024];36(2):128-42. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/109921