1.
Lehto-Niskala V. Toimintakyky ja kuntoutus ovat monimerkityksellisiä käsitteitä ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa. gerontologia [Internet]. 10. joulukuuta 2021 [viitattu 28. toukokuuta 2022];35(4):397-400. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/111372