1.
Kuha S, Niemelä K, Vähäkangas P, Kanste O. Johtajien näkemyksiä RAI-tiedon hyödyntämisestä ikääntyneiden kotihoidossa vuosina 2013 ja 2022. gerontologia [Internet]. 8. joulukuuta 2023 [viitattu 21. kesäkuuta 2024];37(4):295-313. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/127911