1.
Ristolainen H, Tiilikainen E, Rissanen S. Kotona asuvien ikäihmisten palveluohjauksen vaikuttavuus – kuvaileva kirjallisuuskatsaus. gerontologia [Internet]. 1. helmikuuta 2019 [viitattu 23. helmikuuta 2020];32(4):252-74. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/75681