1.
Rossi E. Asumispalvelukeskuksen iäkkäiden asukkaiden avun ja tuen tarpeet. gerontologia [Internet]. 1. helmikuuta 2019 [viitattu 18. helmikuuta 2020];32(4):235-50. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/75745