1.
Riikonen M. Muistisairaan ihmisen kokemukset teknologiasta osana arkea - turvaa vai tunkeilevuutta?. gerontologia [Internet]. 8. toukokuuta 2019 [viitattu 16. elokuuta 2022];33(1):37-41. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/79337