1.
Pirhonen J, Tuominen K, Jolanki O, Jylhä M. Hyvinvointi vanhuudessa – valmistautumista, sopeutumista, luopumista ja hyväksymistä. gerontologia [Internet]. 26. syyskuuta 2019 [viitattu 21. helmikuuta 2024];33(3):105-20. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/79424