1.
Saajanaho M. Onnistunutta vanhenemista etsimässä: IAGG-ER2019, Göteborg. gerontologia [Internet]. 18. kesäkuuta 2019 [viitattu 23. helmikuuta 2020];33(2):92-4. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/82853