1.
Ylinen S, Valokivi H, Rissanen S, Kalliomaa-Puha L. Itsemurhariskissä olevan ikäihmisen kanssa työskentelyssä vaaditut taidot sosiaalityössä – katsaus kansainväliseen tutkimukseen : - kirjallisuuskatsaus . gerontologia [Internet]. 4. joulukuuta 2019 [viitattu 20. tammikuuta 2021];33(4):155-70. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/84416