1.
Tattari M, Suhonen R, Stolt M. Kotona asuvien ikääntyneiden henkilöiden kokemukset fyysisen toimintakykynsä ja itsenäisyytensä ylläpitämisestä. gerontologia [Internet]. 25. maaliskuuta 2021 [viitattu 23. kesäkuuta 2024];35(1):51-62. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/87844