1.
Ranta M, Lönnroos E, Kouvo A-J, Miettinen M, Lammintakanen J. Päivystyksen henkilöstön asenteet iäkkäitä potilaita kohtaan. gerontologia [Internet]. 18. syyskuuta 2020 [viitattu 16. toukokuuta 2021];34(3):193-08. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/87891