1.
Karttunen M. Lääkitysturvallisuus haasteena ikääntyneiden pitkäaikaishoidossa: Lectio Praecursoria. gerontologia [Internet]. 18. syyskuuta 2020 [viitattu 24. tammikuuta 2021];34(3):305-11. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/95224