1.
Piikki A, Saari H, Lönnroos E. Kuolemantapaukset perusterveydenhuollon lyhytaikaisessa sairaalahoidossa. gerontologia [Internet]. 7. kesäkuuta 2021 [viitattu 25. heinäkuuta 2024];35(2):172-9. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/95287