1.
Pirhonen J, Blomqvist K, Harju M, Laakkonen R, Lemivaara M. Etäläheiset – hoivakotien koronaeristys asukkaiden läheisten kokemana. gerontologia [Internet]. 18. syyskuuta 2020 [viitattu 29. syyskuuta 2022];34(3):178-92. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/95669