1.
Rasi P, Taipale S. Tuki, ohjaus ja koulutus – ikääntyneet digitalisoituvassa mediayhteiskunnassa. gerontologia [Internet]. 2. joulukuuta 2020 [viitattu 16. toukokuuta 2021];34(4):328-32. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/99601