1.
Forma L, Kuivalainen S. Tulot, menot ja sote-palveluiden asiakasmaksut: millainen on ikääntyneiden toimeentulo?. gerontologia [Internet]. 2. joulukuuta 2020 [viitattu 27. helmikuuta 2024];34(4):333-8. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/99618