1.
Jyväkorpi SK, Strandberg T, Urtamo A, Pitkälä K, Suominen M, Kokko K, Heimonen S. Ikääntyneiden terveys, elämänlaatu, toimintakyky ja mielen hyvinvointi. gerontologia [Internet]. 2. joulukuuta 2020 [viitattu 27. helmikuuta 2021];34(4):339-44. Saatavissa: https://journal.fi/gerontologia/article/view/99624