Peake, R.-M., & Hilpinen, S. (2022). Kuinka nähdä ja puhua seksuaalisuuden, sukupuolen ja suhteiden moninaisuudesta historiassa? Kaksi 1800-luvun esimerkkiä arkistosta. Historiallinen Aikakauskirja, 120(3), 289—303. https://doi.org/10.54331/haik.114896