Manninen, O. (2000) ”DDR ja Suomen historiantutkimus”, Historiallinen Aikakauskirja, 98(1), ss. 1–2. Saatavissa: https://journal.fi/haik/article/view/138715 (Viitattu: 17huhtikuuta2024).