Digitaalisen transformaation organisaatiokulttuurinen perusta: tarkastelussa Kela

Kirjoittajat

  • Riikka Palomäki HTM, Vaasan yliopisto, tohtoriopiskelija
  • Esa Hyyryläinen Vaasan yliopisto

Avainsanat:

digital transformation, organizational culture, public administration

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastellaan organisaatiokulttuurin ja digitaalisen transformaation suhdetta suuressa julkisen sektorin organisaatiossa, Kelassa. Organisaatiokulttuuri, jonka on todettu edistävän digitaalista transformaatiota, on yhtenäinen ja avoin. Siinä korostuu myös ketteryys ja reagointikykyisyys. Kelan johdon ja digitalisaation avainhenkilöiden haastatteluihin perustuva empiirinen tutkimus paljastaa, että Kelan nykyinen organisaatiokulttuuri ei täytä näitä kriteereitä täysin. Kelan organisaatiokulttuuri näyttää olevan melko yhtenäinen, mutta haasteena on organisaation koko ja byrokratia sekä Kelan rajallinen kyky avoimuuteen. Tällä hetkellä Kelalla ei ole riittäviä valmiuksia eikä riittävän selkeitä tavoitteita digitaalisen transformaation suhteen. Vahva usko strategian tehokkuuteen ja muutosorientaatio nousivat esiin digitaalista transformaatiota edistävinä tekijöinä. Tekijöitä, jotka voivat hidastaa muutosta Kelassa, olivat tutkimuksen mukaan resurssien puute, lainsäädäntöön liittyvät monimutkaisuudet sekä kehityshankkeiden nykyinen hajanaisuus.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-06-01