[1]
von Schrowe, A. 2018. Rumista sanoista rundia? Kurinpitorangaistus ja vankien sananvapauden rajoittaminen. Helsinki Law Review. 12, 1 (tammi 2018), 78–105.