Parkkisenniemi, L. (2017). Sovittelu perhe- ja lapsioikeudellisissa asioissa — kuinka lapsen etu toteutuu?. Helsinki Law Review, 11(1), 28–50. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/helsinkilawreview/article/view/HelLRev-2017-1-Parkkisenniemi