Helenius, J. (2021). Liikkeen luovutuksen vaikutukset kilpailukieltosopimuksiin . Helsinki Law Review, 14(1), 50–73. https://doi.org/10.33344/vol14iss1pp50-73