KURKI, V. Mitä oikeuksia muilla eläimillä on? Eläinoikeudesta ja sen tutkimuksesta. Helsinki Law Review, v. 12, n. 1, p. 50–52, 1 tammi 2018.