Myllymäki, J. (2013) ”Hybridilaina suomalaisilla arvopaperimarkkinoilla”, Helsinki Law Review, 7(2), ss. 103–142. Saatavissa: https://journal.fi/helsinkilawreview/article/view/74376 (Viitattu: 24helmikuuta2020).