Parkkisenniemi, L. (2017) ”Sovittelu perhe- ja lapsioikeudellisissa asioissa — kuinka lapsen etu toteutuu?”, Helsinki Law Review, 11(1), ss. 28–50. Saatavissa: https://journal.fi/helsinkilawreview/article/view/HelLRev-2017-1-Parkkisenniemi (Viitattu: 31lokakuuta2020).