von Schrowe, A. (2018) Rumista sanoista rundia? Kurinpitorangaistus ja vankien sananvapauden rajoittaminen, Helsinki Law Review, 12(1), ss. 78–105. Saatavissa: https://journal.fi/helsinkilawreview/article/view/HelLRev-2018-1-von_Schrowe (Viitattu: 27kesäkuuta2019).