Kurki, V. (2018) ”Mitä oikeuksia muilla eläimillä on? Eläinoikeudesta ja sen tutkimuksesta.”, Helsinki Law Review, 12(1), ss. 50–52. Saatavissa: https://journal.fi/helsinkilawreview/article/view/HelLRev-2018-1-Kurki (Viitattu: 17helmikuuta2020).