Helenius, J. (2021) ”Liikkeen luovutuksen vaikutukset kilpailukieltosopimuksiin ”, Helsinki Law Review, 14(1), ss. 50–73. doi: 10.33344/vol14iss1pp50-73.