Tupamäki, B. ”Pohdintoja ihmisoikeuksien universaalisuuden rajallisuudesta”. Helsinki Law Review, vsk. 16, nro 1, elokuuta 2022, ss. 54–72, doi:10.33344/vol16iss1pp54-72.