von Schrowe, A. ”Rumista Sanoista Rundia? Kurinpitorangaistus Ja Vankien Sananvapauden Rajoittaminen”. Helsinki Law Review, Vsk. 12, nro 1, tammikuuta 2018, ss. 78–105, https://journal.fi/helsinkilawreview/article/view/HelLRev-2018-1-von_Schrowe.