Määttä, T. ”Juristina Twitterissä”. Helsinki Law Review, Vsk. 13, nro 2, helmikuuta 2020, ss. 94-96, doi:10.33344/vol13iss2pp94-96.