Helenius, J. ā€¯Liikkeen Luovutuksen Vaikutukset Kilpailukieltosopimuksiinā€¯. Helsinki Law Review, vsk. 14, nro 1, helmikuuta 2021, ss. 50-73, doi:10.33344/vol14iss1pp50-73.