von Schrowe, Anton. Rumista Sanoista Rundia? Kurinpitorangaistus Ja Vankien Sananvapauden Rajoittaminen. Helsinki Law Review 12, no. 1 (tammikuuta 1, 2018): 78–105. Viitattu kesäkuuta 20, 2019. https://journal.fi/helsinkilawreview/article/view/HelLRev-2018-1-von_Schrowe.