https://journal.fi/helsinkilawreview/issue/feed Helsinki Law Review 2018-09-11T12:33:23+03:00 Ville Linna ville.linna@helsinki.fi Open Journal Systems <p>Helsinki Law Review’tä toimittavat Helsingin oikeustieteellisen tiedekunnan oikeustieteen opiskelijat. Aikakauskirjan ensisijaisena tarkoituksena on tarjota sekä perustutkinto- että jatko-opiskelijoille mahdollisuus kehittää akateemisen kirjoittamisen ja arvioinnin taitojaan sekä osallistua julkaisutyöhön. Aikakauskirjan julkaisija on Helsingin yliopiston oikeustieteen opiskelijoiden tiedekuntajärjestö Pykälä ry.</p> <p>Aikakauskirja ilmestyy kahdesti vuodessa. Kirjoituksia julkaistaan suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Suomen- ja ruotsinkielisistä kirjoituksista julkaistaan lisäksi englanninkielinen tiivistelmä. Helsinki Law Review ottaa vastaan lehden tilauksia yhteisöiltä. Aikakauskirjan painettuja kappaleita on myös jaossa Pykälä ry:n toimistolla (Mannerheimintie 3 B, 00100 Helsinki, aukioloajat ti-to klo 11.30 - 16.30.).</p> <p>Helsinki Law Review’tä ohjaa ja valvoo toimitusneuvosto, jonka jäsenet valitaan Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan henkilöstöstä. Jokaisesta artikkelista pyydetään nimetön referee-arviointi sopivaksi katsotulta oikeustieteen asiantuntijalta (numerosta 2/2018 eteenpäin kahdelta asiantuntijalta). Arvioijille kerrotaan, että heidän arvioimansa artikkeli on opiskelijan kirjoittama.</p> <p>Aikakauskirjaan voidaan viitata lyhenteellä <em>Hel. L. Rev</em>.</p> https://journal.fi/helsinkilawreview/article/view/HelLRev-2018-1-von_Schrowe Rumista sanoista rundia? Kurinpitorangaistus ja vankien sananvapauden rajoittaminen 2018-09-11T12:33:21+03:00 Anton von Schrowe hlr-toimitus@pykala.fi <p class="p1">&nbsp;</p> <p class="p2">In November 2016 the Parliamentary Deputy-Ombudsman of Finland conducted an inspection in Mikkeli Prison. His report, issued in January 2017, uncovered numerous serious breaches of the law. It was revealed, for instance, that prisoners had received relatively harsh disciplinary punishments for their criticisms of prison guards. This article examines whether solitary confinement, imposed as a punishment for expressing such criticisms and using abusive language, may constitute an unnecessary and unlawful interference with a prisoner’s right to freedom of speech. In addition, this article considers the conditions under which restrictions of prisoners’ constitutional rights, particularly the right to freedom of speech, can be applied. The case law of the European Court of Human Rights has played an essential role as a source in the research process. In conclusion, the writer advances the view that the use of disciplinary punishment in prison as a consequence of exercising the right to freedom of speech should be exceptional and reserved solely for the worst excesses.</p> 2018-01-01T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2018 Anton von Schrowe https://journal.fi/helsinkilawreview/article/view/HelLRev-2018-1-Lehto Applicability of Article 3 of the European Convention on Human Rights at the Borders of Europe 2018-09-11T12:33:23+03:00 Enni Lehto hlr-toimitus@pykala.fi 2018-01-01T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2018 Enni Lehto https://journal.fi/helsinkilawreview/article/view/HelLRev-2018-1-Sihvo Global Constitutionalism and the Idea of Progress 2018-09-11T12:33:23+03:00 Olena Sihvo hlr-toimitus@pykala.fi <p class="p2">The article explores universal pertinence of global constitutionalism as a theory of inter-national law in terms of its relation to progress. Whilst it is acknowledged that the language of progress may conceal imperial politics and idealistic assumptions, it is an inevitable element of any theory of international law seeking to resolve legal challenges of the twenty-first-century international legal order. Global constitutionalism is built on the idea of progress. By depicting international law as in the process of transition from decentralised and ad hoc system to a comprehensive ‘blueprint for social life’, global constitutionalism implies international law’s progressive nature with respect to the ‘pre-constitutionalised’ order. Yet, its narrative of progress is premised on assumptions that minimise exclusion, which makes international law truly universal.</p> 2018-01-01T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2018 Olena Sihvo https://journal.fi/helsinkilawreview/article/view/HelLRev-2018-1-Kurki Mitä oikeuksia muilla eläimillä on? Eläinoikeudesta ja sen tutkimuksesta. 2018-09-11T12:33:22+03:00 Visa Kurki hlr-toimitus@pykala.fi 2018-01-01T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2018 Visa Kurki https://journal.fi/helsinkilawreview/article/view/HelLRev-2018-1-Pohto Bringing Clarity to the Purely Internal Situations Rule? Case Commentary on the Judgment C-268/15 Ullens de Schooten 2018-09-11T12:33:22+03:00 Helinä Pohto hlr-toimitus@pykala.fi <p class="p2">This case commentary examines the judgment of the Court of Justice of the European Union in the case C-268/15 <em>Ullens de Schooten </em>and its effect on the case law regarding the purely internal situation, i.e. a situation in which there is no interstate element. The purely internal situations rule requires a case to have an interstate element in order for the free movement provisions to apply. Developed by the Court in attempt to determine the proper scope of the internal market provisions and protection of the autonomy of the Member States, its application has proved difficult and received considerable criticism. <em>Ullens de Schooten </em>is a response to these issues, confirming the conditions under which the free movement provisions may be applied regardless of the circumstances being purely internal. Although the judgment is a step in the right direction, the Court does not fully use the opportunity to explain its reasoning and clarify the doctrine.</p> 2018-01-01T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2018 Helinä Pohto https://journal.fi/helsinkilawreview/article/view/HelLRev-2018-1-Linna-EOS Emilia Korkea-aho ja narratiivinen kirjoittaminen 2018-09-11T12:33:22+03:00 Ville Linna hlr-toimitus@pykala.fi 2018-01-01T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2018 Ville Linna https://journal.fi/helsinkilawreview/article/view/HelLRev-2018-1-Front_matter Front matter 2018-09-11T12:33:22+03:00 Helsinki Law Review hlr-toimitus@pykala.fi 2018-01-01T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2018 Helsinki Law Review https://journal.fi/helsinkilawreview/article/view/HelLRev-2018-1-Linna Toimitukselta 2018-09-11T12:33:23+03:00 Ville Linna hlr-toimitus@pykala.fi 2018-01-01T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2018 Ville Linna