[1]
Impola, P., Karonen, P. och Lönnroth, H. 2020. Språkbruk i svenska städer under tidigmodern tid. Ny metod för att analysera ordförrådet i domböcker från 1600-talet. Historisk Tidskrift för Finland. 105, 3 (dec. 2020).