[1]
Kuokkala, J. 2020. Klas Kristersson Horn i historieforskning och biografier från och med början av 1900-talet. Historisk Tidskrift för Finland. 105, 3 (dec. 2020).