[1]
Villstrand, N.-E. 2020. En multitaskig professors senkomna bekännelser och långlöpande käpphästar. Historisk Tidskrift för Finland. 105, 3 (dec. 2020).