[1]
Persson, R. 2020. Karl XII:s myndigförklaring den 8 november 1697. Historisk Tidskrift för Finland. 105, 3 (dec. 2020).