[1]
Scheglov, A. 2020. ”Skämtan om abbotar.” En översikt över diskussionen samt anmärkningar beträffande skriftens ålder och karaktär. Historisk Tidskrift för Finland. 105, 3 (dec. 2020).