[1]
Katajala-Peltomaa, S., Räsänen, M., Lahti, S. och Hägglund, A.-S. 2024. Levd religion i det medeltida Finland. Historisk Tidskrift för Finland. 106, 2 (feb. 2024), 326–349.