[1]
Kuvaja, C. 2022. Julius Sundblom och Finland. Ålänningarnas förhållande till Finland före Ålandsrörelsen. Historisk Tidskrift för Finland. 106, 4 (apr. 2022).