[1]
Brander, R. 2022. Martti Häikiö, Hackzell. Karhunkaatajasta rauhantekijäksi. Historisk Tidskrift för Finland. 106, 4 (apr. 2022).