[1]
Koskivirta, A. 2023. ”Springer som en warg för att röfwa och plundra människior”*: Förseelser inom de östfinska lokala myndigheternas tjänsteutövning 1770–1829. Historisk Tidskrift för Finland. 107, 3 (jan. 2023), 324–365.