[1]
Mossberg, N. 2023. Med glorian på sned – svensk biståndshistoria på gott och ont: En svindlande uppgift. Sverige och biståndet 1945–1975. Historisk Tidskrift för Finland. 107, 4 (maj 2023), 538–545.