[1]
Engblom, R. 2023. Årsinnehållet. Historisk Tidskrift för Finland. 107, 4 (maj 2023), 550–552.