[1]
Meinander, H. 2023. Matti Klinge. Historisk Tidskrift för Finland. 108, 1 (aug. 2023), 81–84.